Αποστείρωση - Απολύμανση

MICROFIBER CLOTH

 4.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

COLOR REMOVER WIPES

 5.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE BRUSH CLEANER 150ml

 8.90

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SPRAY 1000ml

 11.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

UNICLEAN SPRAY 1000ml

 11.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

SKAI CLEAN – CARE SPRAY 1000ml

 11.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – MEDIUM

 16.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – LARGE

 20.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE BRUSH CLEANER 1000ml

 34.00