Αποστείρωση - Απολύμανση

MICROFIBER CLOTH

4,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

COLOR REMOVER WIPES

5,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE BRUSH CLEANER 150ml

8,90 

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SPRAY 1000ml

11,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – MEDIUM

16,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – LARGE

20,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE BRUSH CLEANER 1000ml

34,00