Αποστείρωση - Απολύμανση

MICROFIBER CLOTH

 4.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

COLOR REMOVER WIPES

 5.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SPRAY 300ml

 7.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

UNICLEAN SPRAY 300ml

 7.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

SKAI CLEAN – CARE SPRAY 300ml

 7.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SKIN 150ml

 7.50 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE BRUSH CLEANER 150ml

 8.90 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – SMALL

 10.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SPRAY 1000ml

 11.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

UNICLEAN SPRAY 1000ml

 11.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

SKAI CLEAN – CARE SPRAY 1000ml

 11.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SKIN 300ml

 11.90 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – MEDIUM

 16.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE LAUNDRY 1000ml

 17.90 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SKIN 1000ml

 18.90 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – LARGE

 20.00 με Φ.Π.Α

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JARS/BUCKET μονο το λευκο bucket

 28.00 με Φ.Π.Α