Μασιές - Τοστιέρες

Ισιωτικό μαλλιών ANDIS 1

40,00 

Μασιές - Τοστιέρες

Ισιωτικό μαλλιών Cerastyler IR

70,00 

Μασιές - Τοστιέρες

Ισιωτικό μαλλιών Cerastyler Wide

70,00