Ψαλίδια Κομμωτηρίου

Aristocut Scissors DAI 5.5” 6.0″ 6.5″

 75.00

Ψαλίδια Κομμωτηρίου

Aristocut Nao Ψαλίδι 5.5/6.0/6.5/7.0

 245.00

Ψαλίδια Κομμωτηρίου

Aristocut Shi Ψαλίδι barber 5.5/6.0.7.0

 300.00