Αποστείρωση - Απολύμανση

MICROFIBER CLOTH

 4.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

COLOR REMOVER WIPES

 5.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SPRAY 300ml

 7.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

UNICLEAN SPRAY 300ml

 7.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

SKAI CLEAN – CARE SPRAY 300ml

 7.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE BRUSH CLEANER 150ml

 8.90

Αποστείρωση - Απολύμανση

Wahl Blade Ice

 10.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – SMALL

 10.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SPRAY 1000ml

 11.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

UNICLEAN SPRAY 1000ml

 11.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

SKAI CLEAN – CARE SPRAY 1000ml

 11.00

Αποστείρωση - Απολύμανση

Andis Cool Care Plus 500ml

 14.00