Αποστείρωση - Απολύμανση

Andis Blade Care Plus 488ml

18,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

Wahl Clipper Oil (λιπαντικό) 118ml

8,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

Andis Cool Care Plus 500ml

14,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – LARGE

20,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE JAR – MEDIUM

16,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

COLOR REMOVER WIPES

5,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

DISICIDE SPRAY 1000ml

11,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

Αποστείρωση 5174

55,00 

Αποστείρωση - Απολύμανση

Wahl Blade Ice

12,00